Prodlužte čas v just build

Podle mně jsou 4,30minut krátký čas když chci postavit něco velkého a pěkného jenomže tavl ten čas se dá postavit jen něco malé ho a ne taky hotového mohli byste ten čas zdelšit prosím?

People in this server don’t particularly speak a lot of Czech :upside_down_face:

Either way, the suggestion of making the build time longer has been suggested before, here.

what

I don’t understand

but I think it’s a duplicate suggestion according to ralius

(Not 100% accurate translation)

Vítejte v této komunitě! Nemluvím tímto jazykem, ale již byly navrženy delší časy. odkaz je nahoře

1 Like